Tủ Bếp Chữ L

Mẫu tủ bếp đẹp gỗ Acrylic trắng + Laminate vân gỗ chữ L có bàn đảo – TBDM083

tubepCN-45

+ Chất liệu và hoàn thiện: ván MDF dán Acrylic phối Laminate nhập khẩu châu Âu + Màu sắc

Mẫu tủ bếp đẹp gỗ Acrylic màu xám chữ L có bàn đảo – TBDM084

tubepCN-21

+ Chất liệu và hoàn thiện: ván MDF dán Acrylic nhập khẩu châu Âu + Màu sắc và đặc

Mẫu tủ bếp đẹp gỗ Acrylic màu trắng chữ L có bàn đảo – TBDM088

tu-61

+ Chất liệu và hoàn thiện: ván MDF dán Acrylic nhập khẩu châu Âu + Màu sắc và đặc

Mẫu tủ bếp đẹp gỗ Acrylic màu trắng chữ I có bàn đảo – TBDM089

tu-bep-220

+ Chất liệu và hoàn thiện: ván MDF dán Acrylic nhập khẩu châu Âu + Màu sắc và đặc

Mẫu tủ bếp đẹp gỗ Tecnolux hiện đại có đảo – TBDM091

new-york-1

+ Chất liệu và hoàn thiện: ván MFC Tecnolux nhập khẩu châu Âu + Màu sắc và đặc tính:

Mẫu tủ bếp đẹp gỗ Tecnolux độc đáo – TBDM093

Acrylic-màu-xanh-neon

+ Chất liệu và hoàn thiện: ván MDF Tecnolux nhập khẩu châu Âu + Màu sắc và đặc tính:

Mẫu tủ bếp đẹp bằng gỗ Căm Xe màu vân gỗ chữ L có bàn đảo – TBDM051

tu-185

+ Chất liệu và hoàn thiện: gỗ Căm Xe nhập khẩu châu Âu + Màu sắc và đặc tính:

Mẫu tủ bếp đẹp bằng gỗ Căm Xe sơn men trắng kết hợp vân gỗ phun PU chữ L có bàn đảo – TBDM050

tu-178

+ Chất liệu và hoàn thiện: gỗ Căm Xe nhập khẩu châu Âu + Màu sắc và đặc tính:

Mẫu tủ bếp đẹp bằng gỗ Căm Xe sơn men trắng kết hợp vân gỗ phun PU có bàn đảo – TBDM049

tu-141

+ Chất liệu và hoàn thiện: gỗ Căm Xe nhập khẩu châu Âu + Màu sắc và đặc tính:

Mẫu tủ bếp đẹp bằng gỗ Căm Xe sơn men trắng kết hợp phun PU chữ L có bàn đảo – TBDM048

tu-bep-292

+ Chất liệu và hoàn thiện: gỗ Căm Xe nhập khẩu châu Âu + Màu sắc và đặc tính: